Práce ateliérů ZAN

Ty Já Tr

Adam Buš

Anotace

Ateliérová práce semestru je spojena s obcí Svatý Jan pod Skalou. Zabýval jsem se prostorem zahrady za budovou kláštera, která v aktuální stavu chátrá a je ponechána na pospas osudu. Svou pozornost jsem soustředil na svah nad přístavbou garáže. Navrhuji amfiteátr umístěn právě do terénu nad garáží, s jeho centrem, střechou garáže transformovanou v pódium.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková