Výstava Erasmus

Mezigenerační propojení

Anežka Rozálie Bassyová

Anotace

Projekt řeší propojení starší generace seniorů s úplně nejmladší generací pomocí kombinace funkcí bydlení a mateřské školy. Budova se skládá z komunitního bydlení pro seniory a školky, která je v přímé návaznosti na park a hlavní městský zelený koridor. Ke setkávání obou generací dochází především v zahradě a zájmových místnostech.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Primárně je klíčovou zkušeností vůbec ona možnost někam za studiem vyjet. V mém případě výjezdu mimo Evropu je tato zkušenost ještě silnější, protože se člověk setkává s jinou kulturou každou minutu. Podnebí je úplně jiné a náš středoevropský organismus se mu musí podřídit, města jsou také budována jiným způsobem a orientačnímu smyslu trvá se přizpůsobit.

Největší změnou je ale kulturní zázemí jedince. Studenti, se kterými člověk ve škole spolupracuje, vyrostli v úplně odlišných podmínkách. Četli jiné knihy, poslouchali jinou muziku. Především jsou ale naučení jiným zvyklostem. Při navazování kontaktu je tato kulturní propast často velmi cítit a zejména při týmové spolupráci pak zdrojem neshod a nedorozumění. Zejména v naší ateliérové skupince, složené z šesti čínských studentů, jednoho místního studenta a tří Evropanů jsme často skončili v situacích, kdy jsme raději práci rozdělili podle kontinentální příslušnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.