Výstava Erasmus

Udržitelné Hoogcruts

Jan Vagaday

Anotace

Předmětem předcházejícího semináře byla rešerše tradičních způsobů zastřešení z různých koutů světa. Toto se stalo podkladem následujícího projektu, jehož cílem byla inovace těchto způsobů a vývoj dostupného minimálního obydlí při využití prefabrikace a lehčené hliněné konstrukce. Ze série prototypů byl nakonec vybrán návrh, který byl následně realizován na zahradě bývalého kláštera Hoogcruts v Holandsku jako součást dlouhodobého projektu “Udržitelné Hoogcruts”.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Fakulta Architektury na RWTH je sice malá oproti ostatním oborům, ale i tak je bohatá na různorodost zadání a předmětů, které nejen kopírují tradiční výuku ale i reflektují současnou komplexitu architektury a urbanismu. Velice přínosnými pro mě byly témata vypsaná ústavem teorie (řemesla, přírodní materiály a low-tech řešení současné otázky udržitelnosti stavebního průmyslu) a ústavem zabývajícím se udržitelností staveb a stavebních materiálů (LCA, recyklovatelnost, uhlíková stopa apod.).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.