Výstava Erasmus

Studentská rezidence Porto

Viktor Uher

Anotace

Projekt, na kterém jsem v Portugalsku pracoval v akademickém roce 2019/2020, doplňuje studentské ubytovací kapacity spolu s přidruženými funkcemi ve městě Porto. Studentská rezidence byla zpracovávána průběžným prověřováním od měřítka urbanismu po detail studentského pokoje a postup práce kontrolován četnými fyzickými modely, jak je pro zdejší školu zvykem.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Jako mojí klíčovou zkušenost musím brát zahraniční výjezd jako celek složený z mnoha malých zkušeností a životních poznatků. Myslím, že ti z příštích účastníků programu Erasmus+ nebo jiných by měli zvážit možnost pobýt v cizí zemi celý akademický rok a né jen jeden semestr. 

Já byl v zahraničí celý rok a neměnil bych. V současnosti cestuje snad úplně každý a je to dobře. Ale abyste dostatečně poznali cizí kulturu a mohli z těchto poznatků plně čerpat v životě, v praxi, v porovnávání kultur je rok dle mého minimum. 

Erasmus komunity fungují velmi dobře a zajistí vám mnoho zkušeností, poznat místní folklor, užít si párty a poznat studenty ze všech koutů světa. Jsou však organizované na zajeté turnusové semestrální vnímání Erasmu. Celý rok vám ale umožní se ze studenta cizince stát členem místní společnosti. Rok vám taky dá větší motivaci učit se místní jazyk (v anglicky nemluvících zemích). Po půl roce bych se neodvážil tvrdit, že znám mentalitu portugalců. Teď ano.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.