Výstava Erasmus

Nová akademie umění pro Lublaň

Jan Maleček

Anotace

Návrh nové Akademie výtvarných umění v Lublani. Na základě analýz akademií a výstavních prostor došlo k vytvoření tří základních kategorií. Palác-palácové formy akademií, továrna-konverze starých průmyslových objektů, anarchie-typ squat. Každá z kategorií je specifická a má svoje výhody i nevýhody. Projekt je hledáním odpovědi na otázku, jak tyto tři kategorie spojit v jednu a vytvořit tak zcela novou typologii.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Klíčovou zkušeností pro mě bylo zažít zcela jiný přístup k navrhování v jiném ateliéru, než jaký znám z FA. Dále pak komunikace se studenty z jiných zemí, se kterými se člověk normálně na fakultě jen těžko potká a s tím související zdokonalení komunikace v jiném jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.