Výstava Erasmus

Glasgow — (po)starej se

Petr Remeš

Anotace

Komplexní portfolio čtyř občanských staveb, které se liší jak v programu (zážitková kavárna, dům hudby, relaxační lázně, visutý park), tak měřítku (S, M, L, XL), úrovni zpracování či formě samotné prezentace (ruční výkresy, axonometrie, vizualizace, fyzický model), ale přesto mají jeden společný cíl – zlepšit život v Glasgow. Pro všechny z nich platí, že se „starají“ nejen o své návštěvníky, ale také o své okolí a město jako takové.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Erasmus v Glasgow bych ze všeho nejvíc označil jako regulérní studium na zahraniční škole. Žádné speciální zacházení, žádné velké úlevy – všichni jsme byli ti stejní studenti se stejným zadáním, na všechny z nás měli stejné požadavky, všem se měřilo stejným metrem. Náročná, ale přínosná zkušenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.