Závěrečné práce

Bydlení pro seniory v Liberci

Bc. Vít Lopatovský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout bydlení pro seniory, které by seniorům pomohlo cítit se co nejdéle samostatně a součástí společnosti. Bydlení nabízí různorodé prostory - od veřejných jako jsou polyfunkční sály, restaurace atd., až po zcela soukromé jako je klub seniorů, společenské místnosti atd. Tato kombinace prostor a funkcí vytváří objekt, který má jeho obyvatelům pomáhat v pokračování na cestě životem.  

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.