Výstava Erasmus

Density is Home

Daniela Dangová, Noemie Debard

Anotace

Pokaždé je revitalizace post industriální čtvrti města velkým oříškem pro každého architekta. Ile de Nantes, na kterém se nacházel pozemek projektu, je bývalá industriální část města, která je nyní postupně revitalizována. Náš návrh se snaží zachovat historický ráz místa a zároveň dává prostor pro budoucí vývoj. Chtěli jsme v tomto projektu pokračovat v přeměně bývalých továren na budovy pro kulturní využití. Již exitující elementy jsme se snažili respektovat a začlenit jako součást našeho návrhu.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Nejvíce mě ovlivnila změna v myšlení. Co se týče prvního semestru, klíčovým byl kulturní šok, který jsem zažila v každodenním životě. Francouzský styl života je velmi jiný, Francouzi jsou volnomyšlenkáři, nikam nikdy nepospíchají, na vše mají vždy spoustu času. To vše se promítlo i do stylu výuky ve škole. V druhém semestru byla samozřejmě klíčovou událostí pandemie COVID19. Nikdo moc netušil, co má dělat a většina Erasmus studentů odjela zpět ke svým rodinám. Výuka poté pokračovala online. Samozřejmě to byla škoda, jelikož součástí Erasmus zážitku je i nové prostředí a noví lidé a schopnost člověka se na ně adaptovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.