Výstava ateliérových prací

Městské bydlení Jihlava

Marek Štěpánek

Ocenění

Anotace

Řešené území se nachází na západním okraji Jihlavy. Navrhovaný nárožní bytový dům stojí na rozhraní mezi hustě zastavěnou městskou zástavbou s přilehlým, nově navrženým náměstím a sídlištní zástavbou s velkým počtem veřejných prostranství. Hlavním konceptem je reagovat na tyto dvě různá prostředí a to svou hmotou, fasádami i vnitroblokem. Jelikož je parcela v majetku města Jihlava, navrhuji městské nájemné bydlení s cílovou skupinou zaměřenou na mladé lidi, sociálně slabší a začínající rodiny. Materiálové řešení je kombinace betonové konstrukce a v dnešní době, v České republice stále málo rozšířenou, dřevostavbou. Dřevostavba má mnoho výhod oproti jiným materiálům. Jedny z největších výhod jsou: nižší uhlíková stopa, rychlá a suchá výstavba, prefabrikace a rychlost výstavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout