Výstava Erasmus

Connections in Ártúnshöfði

Bc. Lucie Řeháková

Anotace

Urbanistický projekt nové městské části Ártúnshöfði usiluje o udržitelnější budoucnost a snaží se poskytnout řešení aktuálním problémům Islandu. Projekt vytváří nová spojení a nabízí také chybějící propojení pro chůzi, kolo, či pro veřejnou dopravu nově plánované linky BRT, díky kterým můžeme změnit dosavadní životní styl obyvatel na Islandu. Svou pozornost obrací především na: 1. Doplnění zeleného spojení obvodu útesu pro existující biodiverzitu. 2. Ustupuje od fosilních paliv a tvoří Ártúnshöfði bez aut. 3. Dokonalé propojení veřejné dopravy BRT, pěších zón a cyklostezek. 4. Zachování historických budov a nalezení nových funkcí. Pracuje také s potencionálním vzestupu hladiny moře a nezastavuje v kritických oblastech. Ártúnshöfði se tak stává propojený a přístupný ve všech směrech.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Během mého pobytu jsem se nejvíce naučila v ateliéru Sustainable Urban Landscape, který se zaměřuje nejen na urbanismus, ale také na práci s krajinou. Zadání pozemku na Islandu a překonání jeho výzev bylo velmi zajímavé. K ateliéru patřil předmět Teorie a Metody, který obsahoval tématické přednášky (o udržitelnosti, Islandu, BRT..) a navazující na semináře, ve kterých jsme rozvíjeli své architektonické dovednosti. Přátelskou pomocí nám byli urbanisti přímo z Reykjaviku, se kterými jsme mohli konzultovat individuální návrhy. Velmi se mi líbilo vymezení času na analýzu, po které jsme vyvíjeli koncept a strategie s důrazem na udržitelnost, které se promítli do celého návrhu. Má zkušenost nejen s tímto atelierem ale i s celým pobytem je nesmírně pozitivní a předčila všechna moje očekávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Bc. Lucie Řeháková