Výstava Erasmus

HOLEŠOVICE | město a trat'

Anotace

Hlavním záměrem projektu je podporovat pulzující veřejný život s přístupem ke kultuře, umění a rekreačním aktivitám. Stejně jako atraktivní veřejná prostranství pro relaxaci a pohodu. Na základě toho byl navržen vhodný architektonický a program činnosti lokality, aby se estakáda stala živou spojnicí mezi starou a novou částí Holešovic. Koncept Art Pasáže vzešel ze skutečnosti, že Holešovice jsou pražskou uměleckou čtvrtí. Z tohoto důvodu vznikl pod železnicí prostor vhodný pro dočasné výstavy umění, kde mohou vystavovat místní začínající umělci. Náměstí je navrženo tak, aby posílilo sociální interakci různých věkových skupin v komunitě. Toho je dosaženo prostřednictvím sdílených veřejných prostor, které náměstí má.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Během svého pobytu v ateliéru jako student Erasmu jsem měl příležitost čelit novým výzvám kvůli různým způsobům přístupu k architektuře. Bavilo mě vidět různé pohledy svých spolužáků na projekt. Mohl jsem se naučit nové dovednosti a obohatit se z různých úhlů pohledu a způsobů práce mých kolegů. V budoucnu si přeji pokračovat v práci v tomto typu prostředí, kde je podporována spolupráce mezi lidmi různých národností, aby se podpořil kreativní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.