Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze uspořádal v roce 2021 již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Letošní téma – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Vyhlášení výsledků, kterému předcházely přednášky jednotlivých členů mezinárodní poroty, proběhlo 4. března 2021 v CAMPu.

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt.

Ve snaze zajistit větší provázanost mezi porotou a studenty se spolek rozhodl pozměnit koncept vyhlášení výsledků a upustit od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer a zaměřil se na to, vytvořit z Olověného Dušana akci spíše přátelskou, poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty prostřednictvím dne plného přednášek před slavnostním vyhlášením vítězů.

„Doufali jsme, že nám situace umožní uspořádat tento přednáškový den ve fyzické podobě a na fakultní půdě, avšak covidová doba naší myšlence nepřála,“ říká pořadatelka soutěže a zároveň náčelnice spolku Emma Wald. „Přesun soutěže do online prostředí jsme pojali jako výzvu a příležitost pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří tak nejsou limitovaní tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy,“ dodává Emma Wald. Letošní Olověný Dušan byl online, byl bez hranic.

Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků poskytlo stejně jako v roce 2019 Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována.

Více o výsledcích soutěže v naší zprávě nebo na webu soutěže.

 

Porota

Rozálie Kašparová

IPR Praha

Andrej Oláh

Grau Architects

Benjamin Iborra

Mesura

Filipa Dias

stu.dere - Architecture & Design Studio

Marek Obtulovic

oddo architects

Iza Rutkowska

designerka

Simon Busse

Simon Busse Studio

Adam Tureček

AAKK Forever

Kristina Ambrozova

AAKK Forever

Soutěžní projekty

Nominace ateliéry – Architektura a urbanismus

ateliér Salzmann–Bečvářová

  • Město Písek - Na Trubách

ateliér Sitta–Chmelová

  • Praha Vinoř - městské prostory a krajina
  • Roztoky u Prahy - Zámecký dvůr
  • Praha - park Horská
  • Velké Březno - místo ceremonií

Nominace ateliéry – Design

  • Streit–Polák – Náramkové hodinky I Recyklovaná lana lezeckých stěn
  • Fišer–Nezpěváková – Andreu World International Design Contest 2020: Návrh židle nebo stolu v udržitelném designu

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.