Vytvořili jste ve školním roce 2023/2024 urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty? Přihlaste se do soutěže Urban Design Award!

Do 29. ročníku soutěže mohli studenti a studentky přihlašovat své projekty vytvořené v zimním nebo letním semestru 2023/2024 do 4. 4. 2024. Oceněné oznámíme na jaře 2025. 

Přihlašovací formulář najdete na adrese urbandesignaward.eu.

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2023/2024. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

Pro přihlášení bude třeba připravit portfolio připravené pro tisk na A3 (formát PDF, max. 15 stran, 300 dpi) a několik výstižných obrázků. Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie). Minimálně přihláška musí být vyplněna v anglickém jazyce.

Aktuální informace také ve facebookové události.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.