Studentské projekty

Praha - re_vize/Bohdalec

Vanda Kotková, FA ČVUT, ateliér Novotný-Koňata-Zmek

1. místo v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

1. místo

Hodnocení poroty

Anotace

V projektu autorka navrhuje čtvrť s různorodou zástavbou, která využívá svůj potenciál, ale zároveň jej rozvíjí a komplexně zpracovává nelehké téma jedné z klíčových lokalit pro rozvoj města, velkého rozvojového území Bohdalce-Slatin. Porota ocenila její srozumitelný postup a důkladnou analýzu i kvalitu návrhu. Pozitivně také hodnotila, že autorka přemýšlí ve vrstvách, navrhuje ohniska území (centra jeho rozvoje) a směry prostupnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.