Studentské projekty

Nová čtvrť v Olomouci

Roman Hrabánek, FA ČVUT, ateliér Kohout–Tichý

2.–3. místo v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

2. - 3. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Základní ideou návrhu je zacelení poškozené tkáně městské struktury, její opětovné provázání a prokrvení. Cílem je vytvoření čitelné a prostupné obytné čtvrti, která má ambici stát se subcentrem této části města. Měřítkem projektu je člověk pohybující se pěšky, případně na kole, a jeho každodenní zážitek z pohybu a pobytu ve čtvrti, která žije v průběhu celého dne.Komponovaná struktura bloků umožňuje snadnou orientaci v prostoru, uliční profily zvyšují pocit bezpečí, různá velikost a charakter veřejných prostor motivují k objevování dalších zákoutí. Zvyšuje se podíl lidí aktivně trávící čas v ulicích a parcích s vznikají měkké společenské vazby, které zajišťují stálou sociální kontrolu území.Kostra území je tvořena sít náměstíček a sousedských plácků. Centrálním bodem je náměstí s kostelem. Čtvrť je rozdělena na několik menších lokalit. Každá má své iniciační místo, struktura je doplněna o intimní poloveřejné a polosoukromé vnitrobloky, které umožňují sekundární prostupnost územím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.