Studentské projekty

Hradební okruh – Prachatice

Sára Roeselová, FA ČVUT, Ústav nauky o budovách

3. místo v soutěži Urban Design Award 2019/2020

Ocenění

Urban Design Award 25. ročník (2019/2020)

3. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Projekt zpracovává urbanistickou koncepci hradebního okruhu jihočeských Prachatic. Město má krásné a velmi pěkně dochované historické jádro obehnané hradbami, na které přímo navazují modernistické celky bytových domů a panelových sídlišť. Právě rozhraním mezi těmito dvěma světy se projekt zabývá a vytváří zde chybějící vrstvu 19. století.

Návrh si klade dva cíle. Prvním z nich je dodefinovat velmi nejasnou vnější hranici okruhu a vytvořit na něm hierarchicky jasný soubor veřejných prostranství propojených ulicemi různých charakterů. Hlavním bodem na okruhu zůstává Malé náměstí, kterému je výraznými zásahy navrácena jeho funkce. Zelený protipól mu tvoří Štěpánčin park věnovaný kulturním stavbám. Tyto hlavní body jsou doplněny o další dvě náměstí a několik pobytových plácků. V neposlední řadě dochází k výraznému zpomalení, zobytnění a ozelenění ulic tvořících hradební okruh. I díky mnoha příležitostem k zastavění se tak z něho stává souvislá a pobytově příjemná vrstva města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.