Studentské projekty

Muzeum vody

Marek Schneider, ateliér Rothbauer

Olověný Dušan 2018, nominace v kategorii architektura

Tento projekt byl řešen v rámci návrhu nové zástavby v pražské čtvrti Holešovice. Cílem bylo navrhnout na vybrané místo budovu muzea, jež bude pro obyvatele novým cílem návštěvy a rozšíří jejich povědomí ve vztahu k řece. Samotný návrh je budova muzea, jejíž náplň přímo vychází z umístění. Jde o muzeum vody, které je řešeno jako interaktivní muzeum, a kromě stálé expozice, jež je tvořena především vodou samou, je zde prostor pro dočasné výstavy, případně koncerty a různé přednášky. Budova je od ostatní navrhované zástavby oddělena parkem a vytváří cílový bod celého území. Z toho také vychází hmotové řešení budovy, které půdorysně kopíruje tvar přístavní kosy, akcentuje její zakončení a tvarem graduje do ostrého nároží. Protiváhou je fasáda směřující do parku, v níž je hlavní vstup. Navržené muzeum je čtyřpodlažní. Vnitřní prostory jsou řešeny tak, aby dotvářely dojem propojení domu s vodou. Nachází se zde několik vodních prvků, které dohromady tvoří koloběh vody, který návštěvník postupně následuje během celé návštěvy muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.