Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Konference reVize Typologie 2023 se zaměřila na budovy základních škol

Šestý ročník odborné konference se zaměřil na školské stavby, především na budovy základních škol. Jak navrhovat a stavět školy s ohledem na změny ve vzdělávání? Diskuze proběhla 27. dubna 2023 na Fakultě architektury ČVUT.
© Jiří Ryszawy

Konference reVize Typologie si klade za cíl propojovat různé aktéry výstavby: veřejné i soukromé zadavatele, provozovatele, architekty i technology. Letos reagovala na aktuální téma, kdy s rostoucí demografickou křivkou počítá vláda s realizací desítek nových škol a výstavba základních škol se dostává do popředí zájmu mnoha obcí.

Způsob, jakým tráví děti svůj čas ve škole, se mění podobně, jako se mění způsob práce dospělých – od rutinní, úzce vymezené činnosti směrem k větší různorodosti aktivit, pro které vytváříme různorodá prostředí. Představa školní učebny s tabulí a frontálním uspořádáním lavic jako jediným výukovým prostorem je již dávno anachronismem, což pedagogové dobře vědí. Nyní jde o to, aby si to uvědomili i architekti, veřejní zadavatelé i všichni další, kdo se procesu přípravy nových školských staveb účastní," říká Ondřej Tuček, odborný garant letošní konference. Ten zároveň znovu představil publikaci Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budov.

V úvodním bloku se diskutovalo o zadávání projektů základních škol, platné a připravované legislativě pro jejich výstavbu a navrhování, o procesu výstavby nové školy pohledem starostů a způsobu vzdělávání dětí v 21. století.

Druhý blok se věnoval proměnám výukového prostoru, současným trendům ve vzdělávání a potřebám pedagogů, osvětlení ve školách a představení fakultních škol. Třetí část představila příklady dobré praxe z posledních let – rekonstrukci budovy střední odborné školy Českobrodská v pražských Hrdlořezech, výstavbu areálu nové ZŠ Amos pro Psáry a Dolní Jirčany nebo novou základní školu v Chýni. Do debaty přispěli také zástupci soukromého vzdělávacího sektoru.

Konferenci pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT, garantem je prof. Michal Kohout. Informace o akci a videozáznamy příspěvků najdete na revizetypologie.cz. Fotografie z akce najdete v galerii Ze života FA.

© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.