Zprávy

Konference reVize Typologie 2023 se zaměřila na budovy základních škol

Šestý ročník odborné konference se zaměřil na školské stavby, především na budovy základních škol. Jak navrhovat a stavět školy s ohledem na změny ve vzdělávání? Diskuze proběhla 27. dubna 2023 na Fakultě architektury ČVUT.
© Jiří Ryszawy

Konference reVize Typologie si klade za cíl propojovat různé aktéry výstavby: veřejné i soukromé zadavatele, provozovatele, architekty i technology. Letos reagovala na aktuální téma, kdy s rostoucí demografickou křivkou počítá vláda s realizací desítek nových škol a výstavba základních škol se dostává do popředí zájmu mnoha obcí.

Způsob, jakým tráví děti svůj čas ve škole, se mění podobně, jako se mění způsob práce dospělých – od rutinní, úzce vymezené činnosti směrem k větší různorodosti aktivit, pro které vytváříme různorodá prostředí. Představa školní učebny s tabulí a frontálním uspořádáním lavic jako jediným výukovým prostorem je již dávno anachronismem, což pedagogové dobře vědí. Nyní jde o to, aby si to uvědomili i architekti, veřejní zadavatelé i všichni další, kdo se procesu přípravy nových školských staveb účastní," říká Ondřej Tuček, odborný garant letošní konference. Ten zároveň znovu představil publikaci Základní školy: manuál pro zadávání projektů veřejných budov.

V úvodním bloku se diskutovalo o zadávání projektů základních škol, platné a připravované legislativě pro jejich výstavbu a navrhování, o procesu výstavby nové školy pohledem starostů a způsobu vzdělávání dětí v 21. století.

Druhý blok se věnoval proměnám výukového prostoru, současným trendům ve vzdělávání a potřebám pedagogů, osvětlení ve školách a představení fakultních škol. Třetí část představila příklady dobré praxe z posledních let – rekonstrukci budovy střední odborné školy Českobrodská v pražských Hrdlořezech, výstavbu areálu nové ZŠ Amos pro Psáry a Dolní Jirčany nebo novou základní školu v Chýni. Do debaty přispěli také zástupci soukromého vzdělávacího sektoru.

Konferenci pořádá Ústav nauky o budovách FA ČVUT, garantem je prof. Michal Kohout. Informace o akci a videozáznamy příspěvků najdete na revizetypologie.cz a na YouTube FA. Fotografie z akce najdete v galerii Ze života FA.

© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy
© Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.