Ateliéry

ZAN Bednářová–Koubek Michaličková

Výukový program je určen posluchačům prvního ročníku bakalářského stupně studia Fakulty architektury ČVUT v Praze. V ateliérové výuce uvádí program posluchače do oboru architektonická tvorba, poskytuje výuku invenčního prostorového navrhování.

Nezbytnou součástí dvousemestrálního výukového programu je vysvětlení rolí budoucích architektů ve společnosti, vymezení oboru a rozsahu činnosti této profese v širokém spektru budoucího praktického uplatnění. Výuka běží v souběhu postupného rozvíjení schopností studentů řešit prostorové úlohy invenčním způsobem s postupným zvyšováním nároků a limitů úloh, které invenční řešení na jedné straně omezuje, ale souběžně posouvá o stupeň výše. Program sleduje pochopení souvislostí architektury a navazujících oblastí – architektury a techniky, ekonomiky, umění, společenských věd a dalších oborů. Pozornost je věnována důslednému („kurátorskému“) vedení obsahu projektů, zacílení zadání v duchu současných trendů v architektuře a umění.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.