Lidé

Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková

odborná asistentka

Autorizovaná architektka a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde absolvovala magisterské studium. Od roku 1999 má vlastní architektonickou praxi. Vyučuje první ročníky architektonickou kresbu na Ústavu výtvarné tvorby, na Ústavu interiéru s Ing. arch. Lenkou Bednářovou má výuku v Ateliérech ZAN a ZAT. Věnuje se v přípravných předmětech studentům na SPŠS a VOŠ v Dušní ul. v Praze. Spolupracuje také s Pedf UK s Katedrou Výtvarné výchovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký