Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Lidé

Ing. arch. Magdalena Koubek Michaličková

odborná asistentka

Autorizovaná architektka a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvovala magisterské studium. Od roku 1999 má vlastní architektonickou praxi. Od roku 2005 vyučuje na FA ČVUT na Ústavu výtvarné tvorby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.