Ateliéry

ZAN Ullmann

Odborný asistent

V prvním semestru klademe důraz na základní dovednosti architekta. V teoretické části výuky učíme základy architektonického jazyka, kompoziční principy a základní metodiku navrhování. V praktické části tyto postupy nejprve procvičíme a potom v rámci semestrální práce aplikujeme. Zadáním pro semestrální práci je výstavní pavilon Expo, který má být navržen tak, aby architektonickými výrazovými prostředky představil vybraného světového architekta. Denisa Křepelková: Katedrála ticha (na motivy Šigerua Bana)
Zleva Sofia Lopatina, Alena Linková, Vitalii Nazarchuk, Vladyslav Nazarchuk, Mikuláš Molitor, Šárka Michenková, Vlasta Mária Machovčáková, Jiří Malík, Tereza Lysková, Nikola Navarová, Denisa Křepelková, Tatiana Ivantsová, Šimon Mezovský, Gabriela Křížová: EXPOZAN – celkový pohled na modely
Letní semestr – BLOK OK. V teoretické části rozvíjíme obecnou metodiku navrhování „od města k domu“. Metodika je klíčová pro budoucího architekta, aby byl schopen úspěšně navrhnout stavbu i tehdy, když je zadání pro něj nové a neznámé. V rámci semestrální práce studenti navrhují dům s bydlením a drobnou provozovnou. Během semestru probíhají workshopy na téma navrhování klíčových prvků stavby: vstup, vstupní hala, fasáda, funkční zónování a detail. Denisa Křepelková, vinárna – model
Vpředu zleva Šárka Michenková, Vlasta Mária Machovčáková, Sofia Lopatina, BLOK OK, celkový pohled na modely

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková