S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliéry

ZAN Ullmann

Odborný asistent

Učíme tak, jak bychom chtěli, aby někdo učil nás. Pracujeme jako ve skutečném ateliéru, v týmu a zároveň s respektem k osobnostem studentů. Za základní nástroj výuky považujeme důvěru. Snažíme se, aby si studenti náš krásný obor oblíbili.

EXPOZAN – Na začátku zimního semestru se jdeme podívat do kostelů, do hospod nebo galerií. Diskutujeme o tom, proč jsou různé prostory vysoké, hlučné či honosné. V individuálních i skupinových prezentacích se seznamujeme s moderními a současnými architekty a hledáme v nich inspiraci. Stavíme první modely, kreslíme plány i perspektivy. Jako semestrální úlohu navrhujeme dočasný výstavní pavilon, který má architektonickými prostředky představit práci vybraného světového architekta. Učíme se využívat základní prvky a kompoziční principy a návrh také dokumentovat a prezentovat.
AKCE – V letním semestru pokračujeme v prezentacích, přednáškách a diskuzích. Souběžně s prací na projektu se formou workshopů zabýváme důležitými prvky návrhu, jakými jsou vstup, hala, funkční členění prostor, parter a detail. Navrhujeme akademické centrum v podobě městského bloku do pražského Zahradního města. Třípodlažní domy nabízejí studentské bydlení spojené s dalším provozem, například kavárnou, knihovnou nebo kinem. Řešíme funkční a prostorové vazby, oslunění a další jevy, které jsou pro různé prostory charakteristické. Učíme se základní metodu architektonické práce v konkrétní lokalitě, navrhujeme dispozici a kompozici fasád.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková