Ateliéry

ZAN Ullmann

Odborný asistent

Učíme tak, jak bychom chtěli, aby někdo učil nás. Pracujeme jako ve skutečném ateliéru, v týmu a zároveň s respektem k osobnostem studentů. Za základní nástroj výuky považujeme důvěru. Snažíme se, aby si studenti náš krásný obor oblíbili.

EXPOZAN – Na začátku zimního semestru se jdeme podívat do kostelů, do hospod nebo galerií. Diskutujeme o tom, proč jsou různé prostory vysoké, hlučné či honosné. V individuálních i skupinových prezentacích se seznamujeme s moderními a současnými architekty a hledáme v nich inspiraci. Stavíme první modely, kreslíme plány i perspektivy. Jako semestrální úlohu navrhujeme dočasný výstavní pavilon, který má architektonickými prostředky představit práci vybraného světového architekta. Učíme se využívat základní prvky a kompoziční principy a návrh také dokumentovat a prezentovat.
AKCE – V letním semestru pokračujeme v prezentacích, přednáškách a diskuzích. Souběžně s prací na projektu se formou workshopů zabýváme důležitými prvky návrhu, jakými jsou vstup, hala, funkční členění prostor, parter a detail. Navrhujeme akademické centrum v podobě městského bloku do pražského Zahradního města. Třípodlažní domy nabízejí studentské bydlení spojené s dalším provozem, například kavárnou, knihovnou nebo kinem. Řešíme funkční a prostorové vazby, oslunění a další jevy, které jsou pro různé prostory charakteristické. Učíme se základní metodu architektonické práce v konkrétní lokalitě, navrhujeme dispozici a kompozici fasád.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková