Ateliéry

Ateliér Girsa – Ateliér obnovy architektonického dědictví - 553

Ateliérová fotografie ze závěru letního semestru 2018.
Slavnostní vyhlášení studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa