S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

Ateliér Hájek - Kropp - Hulín

A

Předmostí Chebského mostu v Karlových Varech

Toto zadání připravené architektem Petrem Kroppem, ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary, který bude v ZS 2020/2021 hostujícím pedagogem v ateliéru Petra Hájka, má za cíl prověřit potenciál a možnosti řeky Ohře ve vazbě na rozvojové území širšího centra Karlových Varů.

Více než pět století byla urbánní osou Karlových Varů říčka Teplá, která určovala směr rozvoje sídla, dnes krajského a evropsky významného lázeňského města. V současnosti a budoucnosti však bude rozvoj města ovlivňovat řeka Ohře.

Studenti a studentky budou na základě analýzy předmostí Chebského mostu, který propojuje centrum města s městkou častí Rybáře, studovat význam této lokality pro budoucí rozvoj města a navrhnou její budoucí podobu. Oblast je vhodná pro umístění obytných budov, občanských staveb nebo souborů staveb veřejné infrastruktury. Mohou tak vzniknout návrhy městské plovárny, studentského ubytování, mateřské školy, přístavu, veslařského klubu, kaple... Svou důležitost má samozřejmě i urbanistické řešení a podoba veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková