Ateliéry

Ateliér Klokočka

A

Strukturální plán Tábor

ZS 2023

Záměrem a ambicí našeho ateliéru je zamyslet se nad budoucností měst, a to hlavně ve světle aktuálních a opravdu palčivých témat a jejich aplikací do konkrétního kontextu města. Jak navrhovat města budoucnosti? Které aspekty a v jakém pořadí priorit jsou důležité? Je často až s podivem, jak se urbanismus stále drží klasických cest, jako by právě tato aktuální témata byla jen jakousi teoretickou alternativou.

Strukturální plán je urbanistická metoda vyvinutá v Belgii (kde již 45 let žiju a pracuju) a která se od začátku tohoto století stala hlavním urbanistickým nástrojem. Já sám jsem ji mnohokrát aplikoval při návrhu struktury vlámských měst. Jde o zevrubnou analýzu současného stavu města, jeho prostorových a funkčních struktur. Poté je třeba navrhnout v různých měřítcích alternativy budoucího rozvoje. Jinými slovy, jde o to posílit urbanistické kvality a oslabit jeho negativní stránky. Tuto metodu budeme aplikovat ve městě Tábor.

Stěžejní pro náš ateliér bude integrace následujících témat a pohledů do přemýšlení o budoucnosti města, od analýz až po návrh. Tato témata budou určující pro celkový přístup k semestrálního projektu. Budeme jakousi laboratoří urbanismu.

1.     Recyklovatelné město

2.     Všeobecná udržitelnost

3.     Oteplování klimatu

4.     Soběstačnost energetická

5.     Doprava

6.     Vrstvení funkcí – hybridní město

7.     Vrstvení průmyslových zón

8.     Smart Cities

9.     Open city (sociální dimenze)

10. 15minutové město

11. Experimentální přístup – přemýšlet v alternativách

12. Evropská dimenze (New European Bauhaus)

 

Spolupráce a podpora

1.     Intercommunale Leiedal (IPR Kortrijk)

2.     FA KU Leuven

3.     EU Brusel – New European Bauhaus

 

Inspirace

1.     Selfsufficient City

2.     Vertical village

3.     …….

 

https://www.youtube.com/watch?v=qIK1BkaMUF4

https://www.youtube.com/watch?v=aBiUQFAzGI8&t=5s

B

Vnitřní periferie Slatiny, Praha 10

ZS 2023

I ve velkoměstě, jako je Praha, je celá řada míst, enkláv, která, ačkoliv leží blízko centra, jsou od města izolována, jak fakticky fyzicky, tak i mentálně, pocitově. Často se jim říká „vnitřní periferie“. Tato místa v sobě skrývají celou řadu možností budoucího rozvoje (anebo „nerozvoje“). Tímto tématem se budeme zabývat v lokalitě Slatiny v Praze 10.

Stěžejní pro náš atelier bude integrace následujících témat a pohledů do přemýšlení o budoucnosti města, od analýz až po návrh. Tato témata budou určující pro celkový přístup k semestrálního projektu. Budeme jakousi laboratoří urbanismu.

1.     Recyklovatelné město

2.     Všeobecná udržitelnost

3.     Oteplování klimatu

4.     Soběstačnost energetická

5.     Doprava

6.     Vrstvení funkcí – hybridní město

7.     Vrstvení průmyslových zón

8.     Smart Cities

9.     Open city (sociální dimenze)

10. 15minutové město

11. Experimentální přístup – přemýšlet v alternativách

12. Evropská dimenze (New European Bauhaus)

 

Spolupráce a podpora

1.     Intercommunale Leiedal (IPR Kortrijk)

2.     FA KU Leuven

3.     EU Brusel – New European Bauhaus

 

Inspirace

1.     Selfsufficient City

2.     Vertical village

3.     …….

https://www.youtube.com/watch?v=qIK1BkaMUF4

https://www.youtube.com/watch?v=aBiUQFAzGI8&t=5s

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka