Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Klokočka

A

Grand Project Deux Rives – Strasbourg (F) / Kehl (D)

Řeka Rýn tvoří u města Štrasburk (STRASSBURG / STRASBOURG) hranici mezi Francií a Německem. Ve městě samotném je na řece komplex starých přístavů a průmyslových zón. A právě návrh nových městských částí na místě bývalých průmyslových území je obsahem francouzsko-německého projektu GRAND PROJET – DEUX RIVES – ZWEI UFER. Zaměříme se na přeshraniční vlakovou linku a na nádraží v Eurodistriktu Štrasburk / Kehl.

B

Kladno – okolí nádraží – rozvojová zóna

Hlavní kladenské nádraží leží na jižní periferii města. Podle aktuální vize na spojení pražského letiště s centrem Prahy, bude tato trať prodloužena do Kladna. To bude znamenat výrazný a silný impuls pro rozvoj kladenského nádraží a hlavně jeho okolí. Ve spolupráci s městem Kladno budeme navrhovat urbanistické koncepty rozvoje tohoto v budoucnosti tak významného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková