Ateliéry

Ateliér Klokočka

A

Praha 5 – veřejné prostory

LS 2023

Zadání

Městská část Praha 5 pracuje intenzivně na urbanistické vizi svého území. Tyto snahy začínají tvorbou vlastního strukturálního plánu pro své území a zahrnuje také významné zkvalitnění veřejného prostoru. Sem patří hlavně ulice, náměstí parky a dětská hřiště.

Semestrální projekt se soustředí převážně na návrh rekreativních prostorů jako míst pro setkávání, hru a aktivního i pasivního využití volného času pro všechny generace.

„Hra je dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím jiného bytí, než je všední život.“(Huizinga, 2000)

Smyslem semestrálního projektu bude na frekventovaném veřejném prostranství Prahy 5 navrhnout nový koncept hřiště jako místa, které nemusí být klasickým hřištěm pro děti, ale umožňuje hru, fyzickou aktivitu, odpočinek, navázat sociální kontakt s ostatními lidmi, zábavu či otevírá určité otázky a podněcuje představivost atd. a to jak dětem a zejména mladým lidem, ale i dospělým. Jsou místa, kterými procházíme každý den několikrát a v podstatě na nich trávíme spoustu času – ale, která nás psychicky působí svým vzhledem a neuspořádaností. Nejde o to z nich udělat za každou cenu krásný prostor, ale vytvořit výzvu, která spustí fantasii nebo alespoň otázky, umožnit hru…

Typ ateliérových projektů: ATU, ATVZ, ATSS, ATRN, DPS, DP

INFO: pondělí 13.2.2023, v 17:00 hod a ve čtvrtek 16.2.2023, ve 14:00 hod, v atelieru 643

B

Radotín – městské centrum

LS 2023

Zadání

Zadáním semestrálního projektu je studie veřejných prostranství města, definování centra Radotína a úprava náměstí/parku před budovou nádraží. Okolí radotínského nádraží prochází významnou transformací. Město se novou protihlukovou zdí dělí na dvě části a dostává se do zcela nových prostorových vztahů.

Projekt musí řešit toto území tak, aby fungovalo jako celek a tvořilo tak vyšší kvalitu života ve městě, která bude vyšší než pouhý součet jednotlivých aspektů. Zároveň musí být tento celek optimálně integrován do existující urbánní struktury Radotína – tedy do svého přímého i širšího kontextu.

Na projektu budeme spolupracovat s krajinářským ateliérem Fingerová - Grohmannová.

Typ ateliérových projektů: ATU, ATVZ, ATSS, ATRN, DPS, DP

INFO: pondělí 13.2.2023, v 17:00 hod a ve čtvrtek 16.2.2023, ve 14:00 hod, v atelieru 643

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka