Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Krátký – Marques

A

ZAHRADA NEKONEČNÝCH ROZKOŠÍ - LÁZNĚ V HOLEŠOVICÍCH

Vaším úkolem bude aktivovat vltavské nábřeží v Holešovicích novou funkcí. Tou bude meditativní a relaxační městský park jako protiváha k přilehlé konzumní holešovické tržnici. Hlavním programem nově vzniklého parku budou lázně/wellness. Doplňující narativní program může každý student modifikovat dle svého uvážení a osobních zkušeností či preferencí tak, aby vznikl unikátní urbánní prostor. Doprovodný program místa může zahrnovat kapli, meditativní pavilon, venkovní saunu, herní prvky a další. Rozhraní mezi pozemkem a řekou bude důležitou součástí nového architektonického řešení.

B

Rohanský ostrov - urbanismus

Bydlení a multifunkční domy na Rohanském ostrově na Praze 8 dle společného zadání FA

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková