Ateliéry

Ateliér Krátký – Marques

A

Budějovická městský centrum

LS 2021

Celková přestavba území u stanice metra mezi ul. Olbrachtova, Antala Staška a Budějovická. Území s dominantním objektem dbk má ambice stát se vedle Pankrácké pláně významným centrem v návaznosti na přilehlé plochy bydlení, místní správy vzdělávání a administrativy. Nové funkce bydlení, kanceláří, radnice, obchodu a služeb v celkovém rozsahu 150-200 tis. m2 předpokládají masivní demolice stávajících nefunkčních staveb. Urbanismus se bude zaměřovat na dvě hlavní otázky:

1. Jak znovu definovat nové objemy městských bloků? periferní/propustný? periferní/zavřený? centrální/sochařský?

2. Jak integrovat spodní a uliční úrovně do jednoho aktivního veřejného prostoru?

B

Hybridní blok na Smíchově

LS 2021

Většina budov je hybridní v konvenčním smyslu, kde je přízemí běžně programováno funkcemi veřejného maloobchodu a horní patra funkcemi soukromých bytů a kanceláří. Tento semestr bychom se rádi zaměřili na méně konvenční přístup:

1) představit různorodé funkce, napřiklad kulturní, zábavní, duchovní společně s obvyklými funkcemi pro práci a bydlení

2) zdůraznit rozpor mezi některými z těchto funkcí (jako surrealistické párování secího stroje a deštníky)

3) prozkoumat jiné konfigurace rozložení místo typického horizontálního rozdělení (přízemí vs. horní patra), aby se docílilo neočekávané konfrontace.

Místo je stávající městský blok, který byl diagonálně fragmentován východozápadní, vysokofrekvenční ulicí poblíž Jiráskova mostu na Smíchově. Hlavním úkolem je znovu zavést nové urbanistické formy v reziduálních prázdných prostorech a aktivovat je s množstvím funkcí. Programová strategie spolu se specifickým městským kontextem by měla definovat urbanistické a architektonické strategie.

Možné programy: co-housing, kanceláře, kaple, umělecká galerie, pivnice, komunitní centrum, škola - jakékoli kombinace na podporu koncepce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková