Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Lampa

Ledčice - jezerní město

Práce v ateliéru:

 • Podpis na přihlášce se rovná podpisu smlouvy s klientem.
 • Je očekávaná aktivní účast v době ateliéru dle rozvrhu (kdo nebude chodit na ateliér bude mít problém s dalším pokračováním).
 • Konzultace probíhají nad vytištěnými výkresy.
 • Během práce v ateliéru bude pět povinných prezentací, které rozhodnou o pokračování v ateliéru či ukončení spolupráce.

 

Tento semestr jsme se rozhodli udělat několik změn ve fungování ateliéru:

 • budeme mít dva odborné asistenty.
 • budeme více pracovat s analýzou problému a místa.
 • budeme hodně pracovat s fyzickými modely a s 3D modely.

 

Harmonogram bude upřesněn:

 1. Prezentace I - urbanistické řešení okolí budovy
 2. Doubice (workshop mimo prahu - pátek až neděle) - v pátek bude Prezentace II - rozpracovanost projektu s pracovními modely
 3. Prezentace III - rozpracovanost projektu s pracovními modely
 4. Prezentace IV - rozpracovanost projektu s pracovními modely
 5. Prezentace V - rozpracovanost projektu s pracovními modely
 6. Prezentace VI - obhajoba - hotové návrhy s finálními modely

Podoba prezentace bude upřesněna později.

 

Hodnocena bude

 • kvalita architektury
 • povinné prezentace
 • aktivní účast na hodinách
 • dodržování termínů.
A

LEDČICE - URBANISMUS

Úkolem bude navrhnout urbanistické řešení zadané části města.

 

B

DŮM PRO ZEMĚDĚLCE

Úkolem bude navrhnout objekt pro bydlení a práci zemědělce budoucnosti. Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

C

SDÍLENÝ BYTOVÝ DŮM MICRO-HOUSING

Úkolem bude navrhnout polyfunkční objekt s převážnou většinou plochy pro bydlení (minimální bydlení se zázemím). Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

D

CAFE NA BŘEHU JEZERA

Úkolem bude navrhnout objekt kavárnyse zázemím u jezera. Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

E

SDÍLENÉ KANCELÁŘE / VLÁDNÍ BUDOVA

Úkolem bude navrhnout polyfunkční administrativní objekt se zázemím. Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

F

PĚŠÍ LÁVKA NA UMĚLÝ OSTROV

Úkolem bude navrhnout lávku na ostrov. Urbanistická část bude zahrnovat návrh úpravy okolí. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

G

UMĚLÝ OSTROV VOLNÉHO ČASU

Úkolem bude navrhnout umělý ostrov.

H

TERMINÁL HYPERLOOPU

Úkolem bude navrhnout dopravní terminál se zázemím. Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

I

TOVÁRNA NA VÝROBU BEZPILOTNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Úkolem bude navrhnout továrnu se zázemím. Urbanistická část bude řešit prostorové a urbanistické vazby okolí na řešený objekt s analýzou místa. Student/ka bude řešit kontext stavby s okolním prostředím, vhodné umístění apod.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková