Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Lampa

A

Rodinný dům

Téma je zaměřeno na rozvíjení stávajících a navrhování nových forem bydlení v rodinných domech. Jde o zkoumání hranic možností ve velikosti, standardu a hledání možností staveb vzhledem ke změnám klimatu apod. Úkolem bude navrhnout urbanistické řešení okolí a následně samotný návrh rodinného domu. V místě je mnoho nedořešených míst a návrh by měl představit jednu z variant budoucího rozvoje území. 

B

Rodinný dům (dům na domě)

Výstavba rodinných domů na stávajících bytových domech

Téma je zaměřeno na navrhování nových forem bydlení v rodinných domech na bytových domech. Jde o zkoumání hranic možností ve velikosti, standardu a hledání možností staveb vzhledem ke změnám klimatu apod.

 

C

Bytový dům

Řešení v ulici Chilská u stanice metra Opatov

Jde o zkoumání hranic možností ve velikosti, standardu a hledání možností staveb vzhledem ke změnám klimatu apod. Úkolem bude navrhnout urbanistické řešení ulice a následně samotný návrh domu. Součástí návrhu bude návrh stavebního programu (co bude ve stavbě za funkce). 

D

Polyfunkční dům

Řešení v ulici Chilská u stanice metra Opatov

Jde o zkoumání hranic možností ve velikosti, standardu a hledání možností staveb vzhledem ke změnám klimatu apod. Úkolem bude navrhnout urbanistické řešení ulice a následně samotný návrh domu. Součástí návrhu bude návrh stavebního programu (co bude ve stavbě za funkce). 

E

Urbanismus

Řešení zástavby kolem ulice chilská od dálnice d1 až k Litochlebskému nám. (zahušťování, rehabilitace, doplnění, dotvoření, nová zástavba, obchodní parter). Jde o zkoumání hranic možností úprav stávajícího města a hledání možností staveb vzhledem ke změnám klimatu apod.

Vážení studenti...

tématem je zahušťování zástavby, nástavby na stávající objekty, doplnění chybějících funkcí. Budeme se zabývat změnami v koncepci navrhování zástavby, dostatek zeleně, zachycení srážkových vod a vůbec trvale udržitelný rozvoj měst. Zadáním semestrální práce je rozvoj města v budoucnosti (PO ROCE 2020) se zaměřením na pozemky kolem ulice Chilská u stanice metra Opatov.


Neměli byste přehlédnout náš VIDEOQUIZ k tématu OBYDLÍ 2020+, který jsme pro vás natočili.


Pokud (ne)budete znát odpovědi na otázky z našeho VIDEOQUIZU, přijďte studovat do ateliéru Lampa !!!


 

A hleďme, co jde stavět...

Řešené území Praha – Opatov

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková