Lidé

Ing. Vladimír Sitta

vedoucí ateliéru Sitta

Studia ukončil na MZLU v Brně, v oboru krajinářské architektury. Po trpělivém a zbytečném čekání na změnu emigroval v r. 1979 zprvu do Západního Německa a poté do Austrálie. Ta je dodnes druhým domovem. V roce 2012 byl zlákán tehdy děkanem Zdeňkem Zavřelem a manželkou, bývalou herečkou divadla ABC, aby to zkusil v Praze. Nikdy nebyl členem žádné organizace s výjimkou horolezeckého klubu. Až v roce 2016, donucen okolnostmi se stal autorizovaným krajinářským architektem ČKA s omezením souvisejícím s autorizací A3. Ve světě samozřejmě tato omezení jsou buď symbolická nebo žádná. O to svědčí i náplň aktivit: Krajinářská architektura, architektura, urbanismus, land art, památníky, návrhy převážně venkovního nábytku, scénografie, grafický design, kresba, keramika, výstavní instalace, tzv. imagineering pro což neexistuje český ekvivalent, ale týkalo se to tématických parků a občas nějaký příspěvek do odborného tisku. Tyto aktivity jsou buď znamením nesoustředěnosti anebo zvědavosti. To ať posoudí jiní. Nicméně těžištěm zájmu je a vždy byla krajinářská architektura v co nejširší možné definici.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová