Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Streit

A

Plastia – showboxy pro výstavní účely

LS 2023

Cílem je navrhnout Showboxy pro výstavní stánek společnosti Plastia. Showboxy jsou místo, kde je vysvětlen význam daného produktu ze společenského hlediska, nikoliv obchodního. Společenským hlediskem myslíme ochranu přírody, ochranu půdy, neplýtvání potravinami, význam hmyzu a ptáků, estetickou kultivaci v oblasti designu a podobné kontexty. Druhá možnost je  vysvětlit přínos daného produktu didaktickým způsobem. Podobně jako se to děje například v Olomoucké pevnosti poznání u přírodních jevů.

Firma Plastia má v portfoliu některé inovativní produkty, u kterých je nutná kvalitní komunikace. Z toho důvodu si firma nechala navrhnout nový výstavní stánek, který v sobě obsahuje mimo jiné i moduly určené pro výše popsaný záměr.

výstup:

plakát + portfolio

B

Šperkovnice – schránka na cennosti

LS 2023

Návrh produktu bez předem definovaného materiálu.

 

Výstup:

Model 1:1 + portfolio

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.