Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Ateliéry

Ateliér Suske – Tichý

A

Komunitní centrum Kampa - výstavba nového polyfunkčního objektu pro potřeby městské části Praha 1 v atraktivní poloze Parku Kampa

Prostor v těžišti unikátního pražského Parku Kampa v sousedství Galerie Kampa (Sovovy mlýny) byl po druhé světové válce zaplněn typovým pavilonem určeným pro lidové školy umění. Ten spolu s přilehlým pozemkem dodnes slouží pro potřeby Komunitního centra Kampa. Zájmem městské části Praha 1 je vybudovat zde moderní zařízení pro volnočasové aktivity, které by současně sloužilo jako vzdělávací prostor, místo pro sdílené kanceláře, umělecké dílny, výstavy a společenské, zejména kulturní události. 

Úloha spočívá v návrhu nové budovy komunitního, společenského a kulturního centra Kampa, úpravách přilehlého pozemku, vytvoření vazby na Park Kampa i pražské nábřeží, do kterého se nový záměr propíše. 

B

Rohanský ostrov - současná koordinovaná výstavba

Tématem semestru je řešení  Rohanského ostrova v Praze. Jak se má stavět současné město? Co ovlivňuje kvalitu bydlení a jak se vytváří nová městská lokalita? Cílem koordinované spolupráce mezi více ateliery je návrh jednotlivých domů s různou funkční a typologickou náplní v celé lokalitě, včetně návrhu veřejných prostranství. Celkový charakter zástavby bude koordinován podle územní studie, která slouží jako oficiální podklad pro koordinovaný rozvoj v tomto území.  

 

C

Mezinárodní studentská soutěž ISOVER

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková