Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Ateliéry

Ateliér Suske – Tichý

A

Pragovka - konverze průmyslového areálu na moderní městský prostor

Tento semestr se chceme věnovat holisticky chápané ekologické architektuře. Nejen proto, že je to téma aktuální, ale také proto že je tento pojem velmi často vykládán mylně.

To znamená, že se budeme zajímat o dostatek zeleně, která bude spotřebovávat dešťovou vodu zachycenou v místě . A regulovat místní klima, Zeleň může být součástí mikrourbanismu, ale i na střechách, fasádách. Voda může být jímána do podzemních zásobníků, jezírek či bazénů. Voda může být rafinovaným architektonickým detailem. Ekologická stavba šetří energii – o to jak dobrou izolací, tak v provozu. Nebo využíváním místních materiálů s nulovými nároky na dopravu. Může sama vyrábět energi – a to jak fotovoltaickou tak větrnou nebo geotermální. To vše jsou příležitosti k novým architektonickým formám.

Holisticky chápaná ekologie respektuje lokální životní styl, lokální klima , lokální kulturní kontext. Když srovnáme životní styl obyvatel jižní a severní Evropy je v mnohém velmi odlišným. Přitom v architektonických časopisech najdeme podobnou architekturu na jihu i na severu. A to se pokusíme změnit.

Projektované stavby budeme situovat do bývalého areálu Pragovky v Praze 9 , Vysočan - vždy jako novostavby. A to od jednoduchých bytovek pro studenty 3. semestru tak po složitější polyfunkční budovy nebo urbanistické komplexy

Areál Pragovka je třeba vidět, je to inspirativní místo se složitou ale krásnou industriální historií. V současné době tady probíhá výstava prací našeho atelieru z minulého roku a tak tedy navážeme tam, kde jsme před rokem skončili - první schůzka přímo v Café Pragovka na místě. Pro ty, kteří nestihnou připravujeme představení projektu na FA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková