Ateliéry

Ateliér Tvarůžek

A

OUTDOOR

LS 2024

2. Bc. – Drobné outdoorové nebo kempingové vybavení

Cílem projektu je vybrat si a následně navrhnout design drobného vybavení nebo nástroje do kempu
nebo volné přírody (např. nůž, cepín, lékárnička, lavinový vyhledávač, vařič, svítilna, vysílačka, sekera,
navigace, hole, nádobí a apod.), mezi jehož požadované vlastnosti budou patřit především ergonomie,
uživatelský komfort, adekvátní estetika a zohlednění specifik prostředí, ve kterém bude používán, resp.
kým a kde bude výrobek používán.

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů

 

Mgr. - Outdoorové nebo kempingové vybavení

Cílem projektu je vybrat si a následně navrhnout design vybavení nebo nástroje do kempu nebo volné
přírody(např. (skládací) kempovací stůl a židle, solární panely s baterií, gril, udírna, přenosná sprcha,
lavinový batoh, přenosný přístřešek), mezi jehož požadované vlastnosti budou patřit především
ergonomie, uživatelský komfort, adekvátní estetika a zohlednění specifik prostředí, ve kterém bude
používán, resp. kým a kde bude výrobek používán.

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů, znalost zvoleného technologického postupu

 

Etapy projektu

A. skupinový workshop – nauka o cílových skupinách, trzích a vlastnostech produktu
B. průzkum trhu, výběr produktu, definice cílových skupin, popis prostředí, vlastnosti produktu, procesy používání, technologické postupy
C. kresebné skici, 3D vizualizace, hmotové ověřovací modely

Výstupy

hmotový model v měřítku, plakát B1, portfolio

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek