Ateliéry

Ateliér Tvarůžek

A

STROJÍRENSTVÍ A ROBOTIKA

ZS 2023

Zadání

 

2. Bc. – Dílenské nářadí

Cílem projektu je vybrat si a následně navrhnout design ručního dílenského nářadí nebo přístroje (např. štípací kleště, dílenská svítilna, kombinované kleště, upínací svorka, pilka na železo, pilka ocaska, dílenský metr, ráčna apod.), mezi jehož požadované vlastnosti budou patřit především ergonomie, uživatelský komfort, adekvátní estetika a zohlednění specifik prostředí, ve kterém bude používán, resp. kým a kde bude výrobek používán.

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů

 

3. Bc. Menší dílenské, strojírenské nebo robotické zařízení

Cílem projektu je vybrat si a následně navrhnout design menšího dílenského zařízení (např. dílenský svěrák, stojanová vrtačka, svářečka, pásová pila, kolaborativní robotické rameno aj.), mezi jehož požadované vlastnosti budou patřit především ergonomie, uživatelský komfort, adekvátní estetika a zohlednění specifik prostředí, ve kterém bude používán, resp. kým a kde bude výrobek používán.

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů

 

1. a 2. Mgr. Strojírenské nebo robotické zařízení

Cílem projektu je vybrat si a následně navrhnout design strojírenského zařízení (pásová pila, CNC obráběcí centrum, soustruh, karusel, dílenský nábytek, robotické rameno aj.), mezi jehož požadované vlastnosti budou patřit především ergonomie, uživatelský komfort, adekvátní estetika a zohlednění specifik prostředí, ve kterém bude používán, resp. kým a kde bude výrobek používán.

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů, znalost zvoleného technologického postupu

 

Etapy projektu

A. společný/skupinový workshop – nauka o cílových skupinách, trzích a vlastnostech produktu
B. průzkum trhu, výběr produktu, definice cílových skupin, popis prostředí, vlastnosti produktu, procesy používání, technologické postupy
C. kresebné skici, 3D vizualizace, hmotové ověřovací modely

Výstupy

hmotový model v měřítku, plakát B1, portfolio

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek