Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Tvarůžek

A

ZVLÁDNEME TO BEZ PLYNU!

ZS 2022

Zadání

2. Bc. – Jedno plotýnkový elektrický vařič nebo malý přímotop

Cílem projektu je vybrat si a navrhnout design výrobku mezi jehož vlastnosti bude patřit především adekvátní estetika s ohledem na standardy evropského zákazníka, a prostředí, ve kterém bude používán. (např. rodinné domy, panelové domy, chaty, chalupy, nemocnice, školy, firmy a jiné veřejné instituce)

Etapy projektu:

A. Společný workshop – nauka o cílových skupinách, trzích a vlastnostech produktu
B. průzkum trhu, výběr produktu, definice cílových skupin, popis prostředí, vlastnosti produktu, procesy používání, základy technologických postupů
C. kresebné skici, 3D vizualizace, hmotové ověřovací modely

Výstupy:

hmotový model v měřítku, plakát B1, portfolio

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů

 

3. Bc. Dvouplotýnkový elektrický vařič nebo malý přímotop

Cílem projektu je vybrat si a navrhnout design výrobku mezi jehož vlastnosti bude
patřit především adekvátní estetika s ohledem na standardy evropského zákazníka, a
prostředí, ve kterém bude používán. (např. rodinné domy, panelové domy, chaty,
chalupy, nemocnice, školy, firmy a jiné veřejné instituce)

Etapy projektu:

A. společný/skupinový workshop – nauka o cílových skupinách, trzích a vlastnostech produktu
B. průzkum trhu, výběr produktu, definice cílových skupin, popis prostředí, vlastnosti produktu, procesy používání, technologické postupy
C. kresebné skici, 3D vizualizace, hmotové ověřovací modely

Výstupy:

hmotový model v měřítku, plakát B1, portfolio

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů

 

1. a 2. Mgr. Kotel na tuhá paliva, krbová kamna, kamna se sporákem nebo přímotop

Cílem projektu je vybrat si a navrhnout design výrobku mezi jehož vlastnosti bude
patřit především adekvátní estetika s ohledem na standardy evropského zákazníka, a
prostředí, ve kterém bude používán. (např. rodinné domy, panelové domy, chaty,
chalupy, nemocnice, školy, firmy a jiné veřejné instituce)

Etapy projektu:

A. společný/skupinový workshop – nauka o cílových skupinách, trzích a vlastnostech produktu
B. průzkum trhu, výběr produktu, definice cílových skupin, popis prostředí, vlastnosti produktu, procesy používání, technologické postupy
C. kresebné skici, 3D vizualizace, hmotové ověřovací modely, návrh designu ovladače
(přímotop)

Výstupy:

hmotový model v měřítku, plakát B1, portfolio

Hodnotící kritéria:

adekvátní estetická hodnota, ergonomie, uživatelský komfort, znalost konkurenčního
prostředí a funkcí a procesů, znalost zvoleného technologického postupu

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.