Ateliéry

Ateliér Chalupa

Architektura je umění utvářet prostředí. Trénujeme vědomé i intuitivní utváření přiměřeného prostředí, abychom toto umění ovládli.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková