Ateliéry

Ateliér Sosna–Filsak

A

Praha hl. nádraží

LS 2024

Zadání

V nedávné době bylo možné zaznamenat výsledky mezinárodního soutěžního dialogu na rekonstrukci nové odbavovací haly hlavního nádraží v Praze a přilehlého parku, známého pod prozaickým lidovým názvem Sherwood. Výsledky tohoto dialogu vyvolaly poměrně robustní veřejnou odezvu, a to nejen mezi odbornou, ale i laickou veřejností. Veřejná reakce je většinou negativní. Současný stav věcí naznačuje, že bude velice nesnadné výsledek dialogu prosadit.

Stávající odbavovací hala je architektonickou ikonou, domem, který je důležitý pro obraz české kultury, historie umění a architektury. S její demolicí nesouhlasíme. Domníváme se, že problém prostředí na nádraží není způsoben samotnou budovou, není ani způsoben nabídkou obchodů, je generován znepřehledněním interiéru vestavbami, které oslabují původní velkorysý koncept domu. Nic není třeba přestavovat, stačí očišťovat, jemně adaptovat, poslouchat, nelikvidovat.

Pro úspěšné zapojení nádraží do života je však třeba důsledně a velkoryse vyřešit jeho napojení na město. Na rozdíl od organizátorů a zadavatelů dialogu vnímáme jako stěžejní problém v samotné přítomnosti parku. Současná zelená plocha bez hlubší koncepce je pouhým reliktem někdejšího parku s jezírkem, který skutečně kdysi sloužil jako odpočinkové místo Pražanů. To však bylo v jiné době, v jiném tempu, v jiném společenském kontextu. Plochy v parku mají zbytkový charakter a jsou nevyužívané, jeho cípy nejen že nepodporují městské aktivity, ale je tomu právě naopak, cípy ale i střed městský život zapuzují. Díky dopravní tepně - magistrále a parku nemá budova státní opery důstojné městské entrée. Právě z těchto důvodů park zastavíme, typologie domů může být široká, principiálně jde o velmi hodnotné prostředí, kam bychom měli umisťovat společensky významné domy. Před nádražím vznikne náměstí osázené stromy, cestující tak vejdou přímo do města.

Další významnou částí úkolu je napojení nádraží na Žižkov. Rádi bychom byli výrazně odvážnější v zástavbě nad kolejištěm než je prezentovaný návrh od společnosti Penta. Domy nad kolejištěm vždycky budou extrémní mostní konstrukce a mělo by to na nich být i vidět. Zároveň je takřka nezbytné velice citlivě formovat napojení těchto struktur na secesní litinové konstrukce zastřešení kolejišť. Významným tématem je prostupnost celým územím ve směru východ-západ. 

Autobusové nádraží na nedaleké Florenci je trvalým provizoriem, odstavnou plochou pro autobusy v centru města. Vzdálenost autobusových zastávek od hlavního vlakového nádraží je jednoduše příliš velká. Zastávky je nutné přidružit k nádraží, ne však odstavné plochy, pro ně je možné nalézt rezervy na kraji města.

Výsledkem všech úloh bude velký společný model prokazující zapojení nádraží do života města.

Nový Hlavák - Česká komora architektů (cka.cz)

Architekt Hlavního nádraží: Plán přestavby mě šokoval | Radio Wave (rozhlas.cz)

Monstrózní pergola nebo krásné nádraží? Dřevo ano nebo ne? Souboj argumentů pro a proti Novému Hlaváku | EARCH.cz

Praha hlavní nádraží (1/5): Jak jsme se dostali do současného stavu? (youtube.com)

Praha hlavní nádraží (2/5): Jak se dnes cítíte, když se tu ocitnete? (youtube.com)

Praha hlavní nádraží (3/5): Opuštěné a příšerné okolí v úplném centru Prahy (youtube.com)

Praha hlavní nádraží (4/5): Hodnocení soutěžních návrhů (youtube.com)

Praha hlavní nádraží (5/5): Reakce na vaše komentáře (youtube.com)

Podchody, kde se nebojíte ani smrady nedusíte. Hlavní nádraží se těší na nové pěší tunely k vlakům od BOD architekti - CZECHDESIGN

PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - FA ČVUT (cvut.cz)

Otevřený dopis a Adam Gebrian k vizi bourání nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze – Železniční koridory

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna