Ateliéry

Ateliér Sosna–Filsak

A

Roudnice nad Labem

LS 2023

Zadání

Roudnice nad Labem je jedno z nejstarších českých měst, osídlení je doložené dokonce už v pravěku, kdy zde byl brod přes Labe. Název města je odvozen od hydrogeologické zajímavosti - vyvěrajícího rudného pramene. Krajinou dominantou je mytologická hora Říp - bývalá sopka, jejíž geologické složení způsobuje magnetické anomálie. Pro novodobou historii a kulturu je důležitá galerie moderního umění, jež se stala útočištěm komunistickým režimem zapovězeným umělcům jako Václav Cigler, sestry Válovy, Mikuláš Medek, Bohuslav Reynek, Bohuslav Kafka, aj.

Jádro města tvoří poměrně dobře zachovaná kompaktní struktura. Mezi nejhodnotnější historické památky patří barokní zámek, jeho počátky sahají až do 12. století a augustiniánský klášter s kostelem Narození Panny Marie založený ve 14. století, který byl po požáru v 17. století přestavěn Oktaviánem Broggiem v letech 1725 - 1734.

V těsné blízkosti centra se nachází nepojmenovaný ostrov na Labi, který není nijak využíván, protože veřejnost má vstup na něj zapovězen.

Budeme se věnovat rozšíření výstavních prostor galerie. Navrhneme městskou knihovnu, muzeum města, muzeum Podřipska, kterému nabídneme adekvátní místo pro sbírky geologické a historické, koupaliště na ostrově s lávkou a loděnicí, společenský sál, lapidárium barokních soch v těsném sousedství kláštera.

B

PLZEŇ!

LS 2023

Zadání

Město Plzeň má krásně zachované centrum, ale mnoho zanedbaných míst od soutoku Mže a Radbuzy až k hlavnímu vlakovému nádraží. Právě těmito jizvami způsobenými dopravními průtahy a rozvojem bez hlubší koncepce se budeme zabývat.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.