Ateliéry

Ateliér Achten – Pavlíček - Nováková

Ateliér Achten – Pavlíček vychází ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřuje se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického designu. V ateliéru uplatňují simulace reálných procesů, optimalizace z hlediska energetického (i ekologického), ekonomického, provádění stavby i následného provozu. Tematicky ateliér navazuje na doplňkové aktivity kabinetu – energeticky soběstačné objekty, důraz na udržitelný rozvoj aj. Ateliér Achten se podílí na pilotní ateliérové výuce, kde uplatňuje systémy informačního modelu budovy BIM.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková