Lidé

Ing. arch. Jiří Pavlíček, Ph.D.

Studoval na ČVUT v Praze, TU Delft a na Berlage Institutu v Rotterdamu. V Nizozemí pracoval s ateliery MVRDV a UN studio na několika projektech. Jako architekt pracoval v architektonické kanceláři Foster + Partners v Londýně. Po návratu do Čech si s Jaroslavem Hulínem založil kancelář Pavlíček Hulín architekti. Jiří působí na FA ČVUT a působil na TU Graz a na Architectural Association v Londýně. Zajímá se o ekologicky šetrné stavby, optimalizaci návrhů a pokročilé návrhové techniky. Od června 2017 je městským architektem Českého Brodu.

www.pavlicekhulin.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.