Ateliéry

Ateliér Zmek–Krýzl–Novotný

A

ROKYCANY

LS 2024

Zadání

Rokycany, patnáctitisícové okresní město se středověkým jádrem, novověkou okružní třídou, industriálními stopami. Město na demarkační linii, fragmentované zbrklými zásahy z dob socialismu, současnou absencí vize. Město na železnici, na dálnici. Dnes stagnující, na hraně stát se plzeňskou periferií, závislým satelitem. Nebo mají Rokycany šanci stát se svébytným městem příležitostí, vybavené, otevírající se řece Klabavě, brdské vrchovině?

Společné poznávání města, hledání hranic, vzájemných vztahů, vnitřních i vnějších vazeb, kontextu místa, kontextu města. Definování problémů, potenciálů, nových příležitostí v architektonickém i urbanistickém měřítku. Určení místa, funkce, programu. Formulace zadání, spekulace, testování možných řešení.

Výstup, může se jednat jak o velmi subtilní zásah či sérii zásahů v organismu městské struktury, řešení větších území či územních celků, může se ale jednat i o zcela konkrétní výstup, dům či proluku.

Portfolia prosíme do 10. 2. 2024 na atelierZKN@gmail.com

Výběr do ateliéru 12. 2. 2024 po prezentacích od 17h v m. č. 648 po osobní schůzce nad portfolii.

#atelierzkn

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek