Ateliéry

Ateliér Juha–Navrátil–Tuček

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci, volný čas, sport a nově také školskými stavbami  Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich vzájemné ovlivňování. Zajímáme se především o postavení, působení a pocity člověka v tomto prostředí. Důležité je také začlenění těchto staveb do struktury sídel a do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha