Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Juha–Navrátil–Tuček

A

Nové Dvory

ZS 2022

Zadání

Nové centrum s městským bydlením na stanici metra D. Vzorová lokalita připravovaná ve spolupráci s nově zřízenou Pražskou developerskou společností nabízí řadu pozemků k návrhu bytových staveb, polyfukčních domů a občanských staveb. Na základě spolupráce ateliérů Kohout-Tichý, Juha-Tuček, Stempel-Beneš a Tesař bude zpracována celá lokalita a následně prezentována vedení Hlavnímu městu Praha.

B

Nové Dvory - část Juha-Navrátil-Tuček

ZS 2022

Zadání

1) Poliklinika - Ambulantní centrum. Medicínské centrum zahrnující komplexní ambulantní péči, prevenci, lékárnu a související služby. Předpokládaný rozsah 11 000 m2

2) Základní škola – 18 tříd

3) Mateřská škola – 5 tříd

4) Univerzální sportovní hala s hrací plochou 48x24m, 2 další sály, bazén

5) Sportovní centrum obsahující zejména tyto aktivity pro rekreační i výkonnostní sportovce: Fitness, Beachvolejbal, tenis, H.E.A.T. program, spinning,  aerobní cvičení, aerobik, masáže, sauna, solárium, jóga, pilates, kineziologie a mnoho dalších, cca 18 000 m2.

6) Veřejné prostory - návrh parteru řešené části včetně mobiliáře, parkových úprav, návrh pěších cest a komunikací, parkovací stání, podzemní parking. 

C

Diplomní seminář- Proboštský dvůr

ZS 2022

Zadání

Příprava pro diplomní projekt. Analýza památkově chráněného souboru staveb v Proboštské ulici v Dejvicích. Jedná se o původně barokní soubor budov, které ale byly mnohokrát přestavěny a které od 50.let minulého století slouží jako sběrný dvůr. Cílem je najít co nejvhodnější využití pro zdravotní, sociální a případně sportovní služby. 

Informace ing.arch. Michal Juha, michal.juha@fa.cvut.cz

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha