Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Juha–Navrátil–Tuček

A

Petynka - Vincentinum

LS 2023

Revitalizace a konverze historické usedlosti

Původně barokní stavba z poloviny 17. století prošla v průběhu času několika přestavbami, od roku 1898 do roku 1949 zde sídlila charitativní církevní organizace Vincentinum, která zde provozovala ústav pro choré. Od roku 1951 zde sídlila armáda. Od roku 2006 je areál ve správě spolku Vincentinum.

Cílem návrhu je nalézt pro historickou budovu i celý areál nové využití při zachování jejích hodnotných částí, ale s možností stavebních zásahů, dostaveb a přístaveb. Funkční náplní areálu mohou být tato zařízení (buď samostatně, nebo i v polyfunkční kombinaci):

  • Komunitní centrum pro onkologicky nemocné pacienty - novostavba domu, kde nemocní najdou útěchu i pomoc v různých životních situacích.
  • Zdravotnické zařízení – léčebna dlouhodobě nemocných 
  • Sociální zařízení – domov pro seniory, azylové byty
  • Zařízení pro děti a mládež - základní umělecká škola, dětský domov

První schůzka ateliéru proběhne v pondělí 13.2. v 17:00 v m.č. 551a.

B

Plavecké a rekreační centrum Džbán

LS 2023

Předmětem zadání je návrh plavecké a rekreační centrum na území vodní plochy Džbán v Praze Vokovicích. Základem bude krytý bazén délky 25m, se šesti drahami a výukový bazén délky 12,5m. Součástí plaveckého centra budou také nekryté rekreační vodní plochy. Umístění je ve východní části území, kde se předpokládá také plocha pro parkování.


Podrobné zadání bude součástí základních ústních informací sdělených při zahájení ateliérů.

C

Diplomní seminář - 1. Lázeňské a zdravotnické stavby 2. Vincentinum, Břevnov, Praha 6

LS 2023

1) Příprava pro diplomní projekt na téma zdravotnická nebo lázeňská stavba (volitelné téma) 

2) Vincentinum (Praha 6, Břevnov, usedlost Petynka). Úloha ve spolupráci s Prahou 6.

Využití stávajícího území pro zdravotní nebo sociální služby (onkologické komunitní centrum, léčebna,   rehabilitační klinika)

Informace: Ing. arch. Michal Juha  michal.juha@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha