Ateliéry

Ateliér Juha–Navrátil–Tuček

A

ZLÍN

LS 2024

Jen těžko lze najít ve světě podobné město, jakým je Zlín. Je zhmotnělou vizí Tomáše Bati o ideálním průmyslovém městě. Velmi rychle se rozvíjející továrny vyvolaly velký stavební boom. Ten vyžadoval velkorysé urbanistické a architektonické řešení. Vedle známých architektů Jana Kotěry, Vladimíra Karfíka nebo Miroslava Lorence nejvýznamnější urbanistické plány vypracoval František Lýdie Gahura. Zlín si i přes ztrátu pozice výjimečného průmyslového města zachoval svůj charakter.  Přesto se však stále obtížněji vyrovnává s novodobými změnami.

„Vzrůst Zlína dospěje k bodu, kdy půjde o jeho pokračování nebo jeho strnutí. To či ono podle toho, rozhodneme-li se pro promyšlenou metamorfózu nebo pro bezstarostnost, jejíž následky by mohly být vážné“. Le Corbusier, ve Zlíně 14. 5. 1935 

Úloha se zaměřuje na spodní část Gahurova prospektu mezi řekou a třídou Tomáše Bati. Cílem je navrhnout zakončení prospektu a propojení jeho horní části, náměstí Práce a okolí Obchodního domu s územím podél Gahurovy ulice do jednoho celku. 

Dílčími úlohami mohou být:

·      Doplnění urbanistické struktury původní zástavby samostatnými objekty

·      Návrh dopravního terminálu

·      Propojení řešeného území s parkem okolo zámku

·      Ukončení Gahurova prospektu.

Odkazy: https://zam.zlin.eu/

Prezentace zadání 12.2. 2024 ve 12:55 v posluchárně 105 Kotěra a na stream 105 Kotěra

Schůzka ateliéru 15.2. 2024 v 9:30 v m.č. 551a

B

Nemocniční nebo lázeňská stavba

LS 2024

Příprava pro diplomní projekt na téma zdravotnická nebo lázeňská stavba (volitelné téma) 

 

Informace: Ing. arch. Michal Juha  603 810 606, michal.juha@fa.cvut.cz

C

Stavba pro školství

LS 2024

Příprava pro diplomní projekt na téma budova pro školství (volitelné téma) 

Informace: Ing. arch. Ondřej Tuček,  606 546 870, ondrej.tucek@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha