Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

A

Radotín (Praha 16)

ZS 2023

Zadání

Radotín – městská čtvrť Prahy na rozhraní se Středočeským krajem, kde žije přibližně 8 500 obyvatel, má spíše charakter malého průmyslového města. Jižní stranu katastrálního území tvoří řeka Berounka, na severu jsou rozsáhlé lesní komplexy.

V tomto semestru nehledáme sami místa k řešení, ale navazujeme na práci urbanistického ateliéru Jiřího Klokočky a Jany Zdráhalové. Jana Zdráhalová bude pro naši práci odbornou konzultantkou.

Témata ke zpracování:

  • náměstí Petra a Pavla
  • Horymírovo náměstí
  • prostor před školou
  • říční lázně na Berounce
  • okolí Berounky od Radotína do Černošic
  • drobné krajinářské zásahy
  • modrozelená infrastruktura Radotína

Způsob práce v ateliéru:

  • Základním předpokladem je opakovaný průzkum terénu (místo je dostupné vlakem z hlavního nádraží za 15 minut)
  • Společná práce v ateliéru – diskuse nad smyslem a obsahem navrhovaných řešení

Práce v týmu nebo samostatně dle typu řešeného úkolu

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová