Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

A

Benešov

LS 2023

Zadání

Ve spolupráci s hlavním architektem města Benešova a Svazem pro zakládání a údržbu zeleně (SZUZ) se budeme věnovat Benešovu v různých měřítcích. Vytipovanými zadáními jsou:

  • Villaniho zahrada pro seniory - proměna území v komunitní park pro seniory (malé měřítko)
  • Analýza stávajících zahradních osad a vytipování a návrh nových městských zahrad/parků (střední měřítko)
  • Generel & koncepce modrozelené infrastruktury města Benešova - adaptační opatření MZI města (velké měřítko)

Zadání jsou otevřena všem typům ateliérů KA a AUKA, volnému zadání a volitelnému ateliéru A+U, Erasmus studentům.

V případě více zájemců (než 24) mají přednost studenti se vztahem k Benešovu, se znalostí angličtiny a ti, kteří v našem ateliéru dosáhli hodnocení své předchozí práce A-C.


Jako možné náměty pro diplomní seminář/práci:

  • Řešení městských částí / okolních vesnic (Bedrč, Boušice, Dlouhé pole, Červený Dvůr, Radíkovice, Okrouhlice, Mariánovice, Pomněnice, Buková Lhota, Vidláková Lhota, Úročnice) - jednotlivě, jako celek, návsi, hřiště, hranice obce, napojení na krajinu, rybníky apod.
  • Krajinné ukončení města
  • Komponovaná krajina Konopiště - park 340 ha - definování koncepce a pravidel rozvoje
B

Vlastní zadání

LS 2023

Zadání

Kromě hlavního ateliérového zadání umožňujeme studentům – po pečlivém zvážení jednotlivých případů – zpracovat i vlastní témata. Věříme, že to přispěje k těmto aspektům budoucí práce:

- Rozvíjet schopnost „najít si úkol“ (Krajináři v praxi jen zřídka dostanou jasně a kvalitně definovaný úkol, většinou si jej musí ve spolupráci se zadavatelem najít a definovat.) 

- Seznámit se s velkou šíří materiálů, které musí krajinář před zahájením práce prostudovat  (Územní plán, strategické dokumenty, již zpracované projekty v území, atd.) 

- Posílit význam opakovaného průzkumu terénu pro vlastní navrhování. (místa blízká a dosažitelná) 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.