Ateliéry

Ateliér Fingerová–Grohmannová

A

Vlkov nad Lužnicí

ZS 2022

Cílem tohoto semestru je zabývat se celým katastrálním územím obce Vlkov i jeho vztahy k okolním sídlům, vypracovat v návaznosti na stávající územní plán studie jeho dílčích částí a realizační dokumentaci drobných, snadno proveditelných zásahů.

Seznámíme se se stávajícím systémem plánování venkova a budeme se snažit najít způsob, jak naše návrhy vytvářet s ohledem na život jejích obyvatel a prezentovat své myšlenky způsobem, který je srozumitelný pro ty, kterým je určen.

Budeme se zamýšlet nad různými významy venkovské krajiny, které jsou možná jiné pro její obyvatele, majitele pozemků a jiné pro její návštěvníky – obdivovatele krásné jihočeské krajiny.

Téma je vhodné pro studenty programu Krajinářská architektura pro ateliéry všech měřítek a pro studenty programu Architektura a urbanismus jako volné zadání, a to jak pro jednotlivce, tak pro týmy složené z obou studijních programů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.