S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliéry

ZAN Schleger

Meditační prostor

„A great building must begin with the unmeasurable, must go through measurable means when it is being designed and in the end must be unmeasurable.“ Louis Kahn

Naším prvním zadáním bude studie stavby meditačního prostoru do objemu krychle o vnitřním rozměru 12 x 12 x 12 m. Podstatná je tvorba různorodé atmosféry s pomocí světla a ohled na její proměnlivost v jednotlivých částech stavby. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková