studentská vědecká konference

Již po třinácté pořádá Fakulta architektury ČVUT setkání studujících doktorského programu, jejich školitelek, školitelů a hostů za účelem prezentace pracovní verze jednotlivých disertačních prací. Od roku 2024 nese setkání nově název Studentská vědecká konference pro doktorandy 1. ročníku a je dle Řádu doktorského studia čl. 17 odst. 1 a 2 povinné pro studující na konci 2. semestru.

V roce 2024 je termín stanoven na pátek 7. června 2024. Konference se koná v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Během konference mají studující k dispozici 10 minut pro vlastní prezentaci, následně dostane prostor publikum, zejména externí hosté a ostatní vyučující z fakulty.

Sborník shortpaperů bude účastníkům k dispozici před zahájením konference.

(Prezentace z minulých ročníků je možné shlédnout na stránce kolokvium FA ČVUT.)

Termíny

  • 26. 4. 2024                 Termín povinného elektronického odevzdání přihlášky
  • 31. 5. 2024                 Termín povinného elektronického odevzdání prezentace
  • 31. 5. 2024                 Termín povinného elektronického odevzdání shortpaperu
  • 7. 6. 2024                   Konference

SBORNÍK SHORTPAPERŮ KE STAŽENÍ

Podklady ke stažení

Přihlášku, prezentaci a shortpaper odešlete v předepsaných termínech na mail chrisiva@fa.cvut.cz.

Použitý oficiální font písma Technika najdete ke stažení spolu s postupem instalace na sharepointu ČVUT v sekci Grafický manuál ČVUT.

SVK FA 2024 plakát

KONTAKTY

PROF. Ing. ARCH. PETR VORLÍK, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 354

vorlik@fa.cvut.cz

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

+420 778 967 584

chrisiva@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.