Počítačové navrhování III

Počítačové navrhování 3 seznamuje studenty s tím, jak počítače chápou geometrii a prostor. Díky pochopení těchto zákonitostí (základní typy dat, reprezentace prostoru a koordináty, NURBS a jeho předchůdci, simulace a optimalizace a další fenomény) se mohou stát experty na modelování a řešení geometrických či optimalizačních úloh. Tyto znalosti jsou již tak obecné, že mohou být uplatněny na jakékoliv softwarové platformě. Navíc nabízí možnost nadhledu nad soudobé modelovací programy, protože všechny stejně používají algoritmy, které jsou již studentům známy.

Studenti se v rámci hodin zabývají tématy reprezentace bodu, vektoru a úsečky, aby později mohli navázat vývojem křivek počítačové grafiky od polynomiální křivky přes fergusonovu a beziérovu až k NURBS křivkám a T-splines. Dále se zabývají křivostí, návaznostmi křivek a hladkostí a plynulostí jak v mesh geometrii tak v matematicky vyjádřených křivkách NURBS geometrie. Mimo jiné (proslavený voroného diagram) se vysvětlí i souvislost atraktorů (vektorové pole) a metaballs a další algoritmy používané v současném modelování.

Předmět je vyučován formou několika celodenních workshopů, při kterých se aplikuje formát pomodoro. Studenti jsou dotazováni a tlačeni do vlastních interpretací probíraných fenoménů a posléze jsou případné nesrovnalosti vysvětleny a upřesněny. Po probrání celého obsahu předmětu si studenti zvolí vlastní téma, které zpracují formou prezentace, která bude i po skončení předmětu přístupná dalším studentům. Tím se kumuluje databáze znalostí, která rozšiřuje vědomosti pro budoucí studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.