Geodetická praxe

Praxe k předmětu geodézie.

Související předměty

523GEO Geodézie

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková