Geodetická praxe

ANOTACE

Dvoudenní kurz navazující na předmět 523GEO.

https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4980-geodezie

Související předměty

523GEO Geodézie

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.