Geodézie

Základní informace o významu geodetických prací pro umisťování staveb, vytyčovací metody, informace o Katastru nemovitostí a jeho významu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková