ANOTACE

Geodézie. Organizace geodetické služby ČR. Geodetické body a referenční systémy. Mapové podklady pro výstavbu. Geodetická část projektové dokumentace. Vytyčování staveb. Dokumentace skutečného provedení. Katastr nemovitostí. Oceňování výkonů.

OBSAH PŘEDMĚTU

Geodézie. Organizace geodetické služby ČR. Geodetické body a referenční systémy. Mapové podklady pro výstavbu. Geodetická část projektové dokumentace. Vytyčování staveb. Dokumentace skutečného provedení. Katastr nemovitostí. Oceňování výkonů.

CÍLE STUDIA

Uvedení do hlavních úkolů geodézie ve výstavbě. Získání znalostí pro komunikaci s geodety a pro výkon základních měřických úloh v architektonické praxi.

Související předměty

523GP Geodetická praxe

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.