S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Sociální ekologie. Předmět se zabývá vztahem člověka a prostředí v krajině a sídlech. Seznamuje posluchače s vybranými metodami sociálně ekologických výzkumů a participací občanů při utváření prostředí venkova, města a jeho sociálně prostorové struktury. Teoretická část předmětu se opírá o konkrétní praktické příklady, které zpracovávají studenti a v průběhu semestru je prezentují.

Související předměty

Ekologie I
Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková