Sociální ekologie. Předmět se zabývá vztahem člověka a prostředí v krajině a sídlech. Seznamuje posluchače s vybranými metodami sociálně ekologických výzkumů a participací občanů při utváření prostředí venkova, města a jeho sociálně prostorové struktury. Teoretická část předmětu se opírá o konkrétní praktické příklady, které zpracovávají studenti a v průběhu semestru je prezentují.

Související předměty

528EKL, 528EKLD, 528EKLK Ekologie
521EKL1, 521EKL1D, 521EKL1K Ekologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.