Ekologie I

Ekologické problémy se stávají limitujícími faktory v současném světě. Pojmy jako ekologie, životní prostředí, přírodní zdroje, ekologická krize, environmentální pilíř udržitelného rozvoje by se měly pro absolventa stát konkrétními a uchopitelnými.

 

Související předměty

528EKL, 528EKLD, 528EKLK Ekologie
521EKL2, 521EKL2D, 521EKL2K Ekologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.