Výtvarná tvorba VI

V rámci předmětu VT6 si mohou studenti zvolit buď Fotografie, nebo Grafický design.

Grafický design I

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti a znalosti studentů designu na poli práce s novými technologiemi. V jednotlivých zadáních si studenti budou moci vyzkoušet možnosti videa, mapingu, světelný a zvukový design, projekce a dalších technologií mediální reklamy za účelem využití těchto prostředků k upoutání pozornosti na daný produkt, případně vytvoření vhodného prezentačního prostředí či navození žádoucí atmosféry prezentace. Interaktivní narativní systémy, nové možnosti a modely pro televizní přenos. E-kultura v síťovém, kabelovém, wi-fi a jiném prostředí, využití nových způsobů a jejich aplikace na interface výrobků.

 

Fotografie I

Fotografie jako svébytný výtvarný obor specifického způsobu zobrazování, přiblíží ve výuce základy fotografické technologie a koncepčních metod s fotografickým obrazem. Získané zkušenosti a vědomosti student uplatní při zpracování vlastního tématu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.