Výtvarná tvorba VI

V rámci předmětu VT6 si mohou studenti zvolit buď Digitální skicování nebo Grafický design.

GD: Navržení tří piktogramů / Videa. Vizuální komunikace jako znakový druh jazyka / Mapping. Orientační systém a informační grafika / Světelný design. Referáty a konzultace / Zvukový design. Typografie ve veřejným prostoru / Projekce. Jakou funkci výtvarný plakát / Další technologie mediální reklamy. Plakát / Vytvoření vhodného prezentačního prostředí. Referáty a konzultace / Navození žádoucí atmosféry. Ideální kompozice layoutu / Prezentace. Sazba vlastního projektu / Interaktivní narativní systémy. Autorská knížka / Nové možnosti a modely pro televizní přenos. Referáty a konzultace / E-kultura v síťovém, kabelovém, wi-fi a jiném prostředí. Konzultace / Využití nových způsobů a jejich aplikace na interface výrobků.
 

Předmět digitální skicování znamená vyšší stupeň skicovací dovednosti
a osvojení finální adjustace digitální metodou. Student si osvojuje
a zdokonaluje skicování složitějších architektonických prostorů, městského mobiliáře jako kašny, tvarově komplikovanějších zákoutí v parku, automobily apod. Je zde důraz na finální adjustaci skic jako možnost přidání do architektonických projektů. Nedílnou součástí předmětu je převedení těchto architektonických skic do digitální podoby, její finalizování přes software (např. Photoshop, Illustrator, CorelDraw apod.).

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.