S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výtvarná tvorba VI

Grafický design I

Cílem předmětu je rozvíjet schopnosti a znalosti studentů designu na poli práce s novými technologiemi. V jednotlivých zadáních si studenti budou moci vyzkoušet možnosti videa, mapingu, světelný a zvukový design, projekce a dalších technologií mediální reklamy za účelem využití těchto prostředků k upoutání pozornosti na daný produkt, případně vytvoření vhodného prezentačního prostředí či navození žádoucí atmosféry prezentace. Interaktivní narativní systémy, nové možnosti a modely pro televizní přenos. E-kultura v síťovém, kabelovém, wi-fi a jiném prostředí, využití nových způsobů a jejich aplikace na interface výrobků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková